O projekcie

Sankt-Petersburg.

Ośrodek Polityki Rozumnej stawia przed sobą zadanie badania i rozwijania dla polskiej myśli politycznej opcji eurazjatyckiej. W szczególności, na tej stronie są i będą publikowane tłumaczenia ważniejszych tekstów eurazjatyckich autorów, przede wszystkim z przestrzeni rosyjskojęzycznej.


© 2018 Ośrodek Polityki Rozumnej. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powered by Hydejack v8.1.1